Privacybeleid

Privacyverklaring – volgens Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)

Om onze website bezoekers duidelijk te maken hoe wij met hun gegevens omgaan plaatsen wij onze afspraken hierover in de privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Het Z-Friezenteam Groningen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Z-Friezenteam Groningen zoals:

– Uw IP-adres

HOE LANG Z-Friezenteam Groningen GEGEVENS BEWAART

Z-Friezenteam Groningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Z-Friezenteam Groningen verstrekt uw persoonsgegevens alléén
aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Z-Friezenteam Groningen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Z-Friezenteam Groningen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Z-Friezenteam Groningen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Z-Friezenteam Groningen te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Z-Friezenteam Groningen heeft hier geen invloed op.

Z-Friezenteam Groningen heeft Google geen toestemming gegeven om via Z-Friezenteam Groningen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar petmel@live.nl, Z-Friezenteam Groningen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Z-Friezenteam Groningen

Shows, clinics en afdelingsdressuur